Skip links

Bezpečnost a garance

Při odesílání s Chytrou poštou dodržujete veškeré předpisy. Ať už se jedná o listovní tajemství nebo GDPR.

Šifrovaný přenos dat

Bezpečné procesy zpracování

Pojištění odpovědnosti

Šifrovaný přenos dat

Přenos dat od uživatele na portál Chytré pošty je šifrován bezpečnostním certifikátem. Díky tomu nelze data “odposlechnout” během přenosu.

Data na serveru jsou následně zpracována automatizovaně a opět zašifrovaně předána tiskovému poskytovateli. Například České poště.

K serverům s daty není povolen přístup se záznamovými zařízeními.

Bezpečné fyzické zpracování

Samotný tisk dopisů a jejich obálkování probíhá standardně automaticky na linkách. Rychlost linek se pohybuje kolem 20 000 obálek za hodinu. V praxi to znamená, že ani obsluha zařízení není schopna zachytit jakékoli sdělení obsažené v dopisech.

V případech, kdy je nutná ruční kompletace, upozorňujeme zákazníky předem. Ruční kompletaci provádějí zaměstnanci tiskového střediska, kteří mají podepsanou mlčenlivost.

Prostory, kde probíhá kompletace, jsou pod kamerovým dozorem.

Procesy nastaveny v souladu s GDPR

Od zpracování po předání dopisů do poštovní přepravy je používání Chytré pošty v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V případě, že předáváme data 3 straně, vždy víte předem, komu a z jakých důvodů. Tyto informace jsou uvedeny ve smlouvě.

Pojištění odpovědnosti za újmu

Společnost Chytrá pošta s.r.o. má pojištění odpovědnosti do výše 10 000 000 Kč, které lze nárokovat pro případ, kdy bychom zákazníkovi způsobili újmu.

  • Pojištění odpovědnosti za újmu z činnosti a ze vztahu 10 000 000 Kč
  • Pojištění odpovědnosti za čistou finanční újmu 1 000 000 Kč
  • Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu 500 000 Kč

Bezpečnostní procesy na míru

Pro případy, kdy požadujete naplňování vlastní bezpečnostní směrnice, rádi ji s vámi budeme diskutovat.

Kontaktní informace