Poštovní blog
~
Obecné

Zelená pošta nebo digitalizace? Dopady dopisů na přírodu.

Obecné
Publikováno
10.7.2024
Poštovní blog
~
Obecné

Zelená pošta nebo digitalizace? Dopady dopisů na přírodu.

Od
Chytrá pošta
Publikováno
28.6.2024

Poštovní služby jsou i v době digitální stále nedílnou součástí moderní společnosti, ale jejich dopad na životní prostředí nelze zcela přehlížet. Tento článek se zaměřuje na environmentální aspekty posílání pošty a nabízí pohled na udržitelná řešení zelené pošty.

Odlesňování a jeho následky

Odlesňování je globální problém s dalekosáhlými důsledky. Podle Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) bylo v letech 2015-2020 ročně odlesněno přibližně 10 milionů hektarů lesa (1,2x velikostiČeska). Ačkoli se tempo odlesňování zpomalilo oproti předchozímu desetiletí, kdy činilo 12 milionů hektarů ročně, ztráta lesů zůstává alarmující.

Lesy jsou klíčové pro:

 • Absorpci CO2 a produkci kyslíku
 • Regulaci klimatu
 • Prevenci eroze půdy
 • Zachování biodiverzity

Výroba papíru a její dopady

Papírenský průmysl významně přispívá k odlesňování. V roce 2020 bylo v Evropě spotřebováno přes 80 milionů tun papíru, z čehož nemalá část byla použita na poštovní účely. Výroba papíru nejen vyžaduje dřevo, ale také:

 • Spotřebovává velké množství vody
 • Vyžaduje značné množství energie
 • Produkuje škodlivé emise

A to platí i pro výrobu toho recyklovaného papíru.

Proč se v digitální éře stále posílají dopisy?

Navzdory rostoucí digitalizaci zůstává posílání fyzických dopisů v mnoha případech nezbytné nebo preferované:

 1. Právní dokumenty: Důležité smlouvy často vyžadují fyzický podpis a originální kopii.
 2. Finanční komunikace: Vyúčtování, daňové doklady nebo upomínky jsou často zasílány poštou kvůli legislativním požadavkům.
 3. Marketingové účely: Personalizované reklamní dopisy mohou mít větší dopad než e-maily,.
 4. Oficiální oznámení: Vládní instituce a úřady často komunikují prostřednictvím fyzických dopisů kvůli jejich oficiální povaze.
 5. Absence digitálních alternativ: Ne všichni příjemci mají přístup k e-mailu nebo datové schránce, zejména starší generace.
 6. Bezpečnost a důvěrnost: Citlivé informace mohou být považovány za bezpečnější při zaslání fyzickou poštou.
 7. Osobní touch: V některých případech, jako jsou pozvánky nebo děkovné dopisy, je fyzický dopis považován za osobnější a významnější.

I když digitální komunikace dominuje, tyto faktory zajišťují, že fyzické dopisy zůstanou relevantní ještě alespoň jednu generaci.

Zelená pošta - udržitelná řešení v poštovních službách

V éře rostoucího environmentálního povědomí se poštovní služby musí adaptovat na udržitelnější praktiky. Pojďme se podívat na klíčové strategie, které transformují odvětví:

 1. Digitalizace komunikace
  • Využívání elektronických datových schránek
  • Podpora elektronické fakturace
 2. Používání recyklovaného papíru
  • Snížení potřeby nových surovin
  • Omezení odpadů na skládkách
 3. Efektivní logistika
  • Optimalizace tras pro snížení emisí z dopravy
  • Využívání elektrických vozidel pro doručování
 4. Kompenzační programy
  • Sázení stromů za každý použitý papír
  • Investice do obnovitelných zdrojů energie

Mohlo by se zdát, že když už chcete poslat dopis, tak cestou je využívání recyklovaného papíru, ten je ale cenově nákladný a stále má své negativní dopady na ekologii, které jsme zmínili v úvodu.

Jak z toho ven

Poštovní služby mají nemalý dopad na životní prostředí, ale existují způsoby, jak tento dopad minimalizovat. Přechod na digitální komunikaci, používání udržitelných materiálů a implementace kompenzačních programů mohou výrazně přispět k ochraně našich lesů a snížení uhlíkové stopy.

Pokud hledáte udržitelné řešení pro posílání papírové pošty, naše služby v Chytré poště nabízejí environmentálně zodpovědný přístup. Zaměřujeme se na digitalizaci (přechod k datovým schránkám), kde je to možné, nabízíme recyklované materiály a především podporujeme výsadbu stromů. Pro více informací o našich ekologických iniciativách navštivte sekci zelená pošta na našem webu.

Podobné články

Zavolejte nebo nám rovnou pošlete poptávku.

Hledáte způsob jak posílat dopisy? Pomůžeme vám s tím.

Až o 40 % levněji než z pošty

Bez fyzické práce

Expresní on-line podání do 48 hodin

Kdo bude váš první kontakt
Josef Polčiak
Pomáhám s dopisy už od roku 2014