Zásady zpracování osobních údajů a cookies

Platné od 1.1.2024

Základní informace

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Název: Chytrá pošta s.r.o.
Adresa: Korunní 2569/108, 10100, Praha
IČ: 7257431
Registrace: Městský soud v Praze, odd. C vložka 297843
Kontaktní e-mail: info@chytraposta.cz

(společně dále též „Chytrá pošta“ nebo „my“),

Chytrá pošta správcem osobních údajů

Chytrá pošta vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky Chytrá pošta.

Proč zpracováváme osobní údaje?

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Chytrá pošta zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních a objednávkových formulářů na našich stránkách.

Chytrá pošta zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém Poštovní portál nebo navštíví naše webové stránky: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory).

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR).

Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu info@chytraposta.cz.