Skip links

Rozesílka (ne)dopisů holandské pojišťovny

Holandská pojišťovna FBTO udělala rozesílku obálek, které měly za cíl získat e-maily adresátů, aby tak snížila náklady na další akvizici.

Obsahem obálky bylo pouze sdělení, že si adresát může dopis vyzvednout na webové stránce. Po zadání kódu a vyplnění e-mailu se zobrazil personalizovaný dopis.

Hlavním přínosem kampaně byla konverze z papírové komunikaci na elektronickou, která téměř nic nestojí.